Espectacles

Som la primera experiència d’educació per a l’espectacle a les escoles de Catalunya.

Programa d’Espectacles

Curs 2022-23

Us presentem, com cada any, la programació per al curs 2021-2022. Us recordem aspectes importants en el sistema de funcionament i relació que establim amb vosaltres, amb el convenciment que estan donant un bon resultat.

Aquest curs, les guies didàctiques dels espectacles que hàgiu concertat, les continuareu rebent, com el curs passat, a l’adreça de correu electrò- nic del centre. Això vol dir que en disposareu amb un temps d’antel·lació adequat perquè pugueu treballar amb els vostres alumnes l’assistència a l’espectacle.

Així mateix, juntament amb aquest programa, us lliurem una butlleta d’inscripció que ja podeu anar omplint, amb els espectacles elegits, i que ens podeu retornar per fax o correu electrònic.

Recordar-vos que una vegada fetes les inscripcions als espectacles, rebreu, via correu electrònic, un document informatiu amb els dies i hores dels espectacles de tota l’escola, caldrà que els reviseu i hi doneu la vostra con- formitat.

Hi veureu oferta de teatre en anglès, com a aposta útil i adequada per millorar les competències comunicatives en aquesta llengua.

Només ens cal desitjar-vos un curs profitós i dir-vos que, per la nostra part, seguirem treballant en la millora contínua de la prestació del servei.

Programa La Torna

Curs 2022-23

La Torna de P.D.E. és la resposta a l’interès que els Centres Educatius ens heu fet arribar per activitats complementàries com poden ser tallers o espectacles que, per les seves característiques, es poden realitzar a la pròpia classe.

En aquest catàleg hi podreu trobar ofertes pensades per a satisfer les demandes que ens han anat arribant. També, cada curs, hi trobareu algunes novetats.

© Copyright Pedagogia de l'Espectacle | Àlex Falcó Estudi